MDLK_logo

Potrzebujemy każdego dnia wykonać drobne rzeczy, aby na końcu zobaczyć efekty. Rozmawiając z moimi coachee o efektach celów coachingowych słyszałem wątpliwości: „to za duża zmiana”, „ile tego trzeba zrobić”, „potrzeba 10 000 godzin, aby być w czymś świetnym”. A to mi bardzo przypominało moje wątpliwości sprzed lat. Bo kiedy przeglądałem wpisy na Facebooku czy Instagramie widziałem jedynie efekty końcowe. Ktoś mądrze i dobrze mówił, ktoś inny osiągnął cel sportowy czy biznesowy. I zawsze brakowało mi tego co się dzieje między wyznaczonym celem a wizualizacją efektów końcowych.

Rozmawiając z moimi coachee o efektach celów coachingowych słyszałem wątpliwości: „to za duża zmiana”, „ile tego trzeba zrobić”, „potrzeba 10 000 godzin, aby być w czymś świetnym”. A to mi bardzo przypominało moje wątpliwości sprzed lat. Bo kiedy przeglądałem wpisy na Facebooku czy Instagramie widziałem jedynie efekty końcowe. Ktoś mądrze i dobrze mówił, ktoś inny osiągnął cel sportowy czy biznesowy. I zawsze brakowało mi tego co się dzieje między wyznaczonym celem a wizualizacją efektów końcowych.

Odkrycie przyszło niespodziewanie, bo przy okazji rozpoczęcia przygody z bieganiem zapytałem kolegi Michała:

- Jak to robisz, że biegasz niemal każdego dnia?

A on na to:

 - Daję sobie prawo do niebiegania niemal każdego dnia, pod warunkiem, że zrobię jedną rzecz: założę buty i wyjdę przed blok niezależnie od pogody.

Jednocześnie tę czynność „wychodzenia” połączył z inną codzienną czynnością – wyrzucaniem śmieci.

- I ile razy wróciłeś? – zapytałem

-  Ani razu – odpowiedział Michał

Niedługo potem znalazłem Tiny Habits BJ Fogga z Uniwersytetu Stanforda. Jego koncepcja mówi o tym, że aby wytworzyć nowy nawyk potrzeba wytworzyć mikro nawyki, czyli bardzo drobne działania, które nasz mózg zaakceptuje „niepostrzeżenie” jako coś co zna i zacznie używać w sposób automatyczny. Przyklejanie mikro nawyku do innych dobrze znanych nam działań ma wytworzyć automatyzm w działaniu.

Moi coachee otrzymywali ćwiczenia dotyczące budowania mikro nawyków, które stawały się łącznikiem między celem i zwizualizowanymi efektami. A wątpliwości powoli zamieniały się w regularne, mikro zachwyty nad własnymi postępami w drodze do celu.

 

 

 

 

 

Coaching i mentoring

Miarą skuteczności rozwoju są uzyskiwane efekty. Coaching i mentoring jest zindywidualizowanym procesem kształcenia postaw, nowych umiejętności, zmiany stylu funkcjonowania. Wszystko to zawiera się w świadomym dokonywaniu wyborów i przyjmowaniu odpowiedzialności za nie. Coaching jako metoda bazuje na naturalnych mocnych stronach, talentach a zatem czymś co jest nam bliskie i naturalne.

Co może być przedmiotem coachingu lub mentoringu:

 • Relacje w zespole
 • Budowanie efektywnych zespołów
 • Przywództwo
 • Rozwiązywanie problemów i kryzysów
 • Kreatywność
 • Prowadzenie rozmów managerskich
 • Zarządzanie zespołem

Korzyści:

 • Efektywne wsparcie dla managerów
 • Kształtowanie właściwych postaw
 • Rozwiązywanie problemów w zarządzaniu ludźmi
 • Budowanie świadomego przywództwa

Zastanawiasz się w jaki sposób poradzić się z męczącymi nawykami, natrętnymi myślami i niską efektywnością? Zapraszam Cię do coachingu lub mentoringu.

Warsztaty interpersonalne – rozwój kompetencji społecznych

Kompetencje społeczne często tak oczywiste, że aż nie poświęcamy im większej uwagi. Tymczasem to ich deficyt odpowiada za pojawianie się konfliktów, niską efektywność, brak komunikacji lub niezdrową rywalizację w zespole.

Szkolenia realizowane są metodami interaktywnymi co podnosi ich atrakcyjność i angażuje uczestników do pracy. Przez zabawę kształtują się nowe postawy. Praca z dorosłymi wymaga elementów doświadczania, ponieważ tylko w takich sytuacjach dorośli uczą się, zmieniają swoje przyzwyczajenia.

Co może być przedmiotem warsztatów:

 • Rozwój kompetencji interpersonalnych
 • Integrowanie zespołów
 • Rozwiązywanie problemów
 • Podnoszenie efektywności i spójności pracowników
 • Budowanie integralności zespołów
 • Systemowe kształcenie kadry kierowniczej

Korzyści:

 • Spójne, świadome, zintegrowane zespoły
 • Dojrzała komunikacja na wielu poziomach firmy
 • Efektywne rozwiązywanie konfliktów i problemów

Masz młodych managerów, którzy potrzebują ćwiczyć się w swojej roli – warsztaty są doskonałym do tego miejscem.

Team coaching

Doświadczenie pokazuje, że sama praca nad umiejętnościami jest niewystarczająca. Brakuje „czegoś więcej”, czyli odpowiedniej postawy. Praca metodą team coachingu pozwala na dotarcie do ukrytych motywacji, blokad i ograniczających przekonań. One utrudniają wprowadzenie zmian i nowego wzorca działania na poziomie umiejętności. Grupy biorące udział w team coachingu uwalniają swoją kreatywność, budują efektywną komunikację, stają się dojrzałym współistniejącym zespołem.

Co może być przedmiotem team coachingu:

 • Kryzys w zespole
 • Połączenie zespołów
 • Nowy przełożony, nowy zespół
 • Konflikty między działowe
 • Tworzenie nowej strategii działania, nowych produktów
 • Poprawa komunikacji pomiędzy zespołami i w zespołach
 • Integracja pracowników

Korzyści:

 • Zespoły znające swoje mocne strony i ograniczenia
 • Dojrzałe, współistniejące zespoły
 • Ukształtowane, odpowiedzialne postawy
 • Sprawniejsza komunikacja
 • Rozwiązane konflikty i problemy

Jeśli Twój zespól potrzebuje nowego spojrzenia na swoje silne strony lub uporać się z blokadami we współpracy to team coaching daje możliwość szukania optymalnych rozwiązań.

Diagnoza potencjału osobistego FRIS

FRIS to narzędzie do opisu różnorodności sposobów myślenia i działania. Dzięki narzędziu badani mogą odkryć swój naturalny sposób reagowania, komunikowania się, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. FRIS opiera się o 4 perspektywy poznawcze: FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY.

Narzędzie nadaje się do diagnozy potencjału osobistego jako punkt wyjścia do budowania świadomości własnych stylów myślenia i działania.

Diagnoza sprawdzi się przy:

 • Szukaniu odpowiednich sukcesorów na stanowiska
 • Badaniu potencjału managerskiego (szkolenia)
 • Budowanie indywidualnych planów rozwojowych
 • Rekrutacji na stanowiska

Korzyści:

 • Świadome działanie na podstawie własnych silnych stron
 • Efektywny dobór członków zespołu (rekrutacja)
 • Wiedza jak inni widzą moje działanie
 • Rozumienie zachowania innych osób
 • Budowanie dojrzałych relacji w zespole

Jak budować zespół? Jakie zasoby mają Twoi podwładni? Dowiedz się jak myśli Twój zespół i wykorzystaj ten potencjał.

Odporność psychiczna na bazie kwestionariusza MTQ48

Badanie oparte na kwestionariuszu MTQ48 pozwala na poznanie składowych odporności psychicznej oraz wzorców w jakich samodzielnie funkcjonujemy. Dzięki wynikom testu oraz konsultacjom (np. w coachingu) można określić obszary do wzmacniania w zakresie odporności psychicznej.

Cztery składowe skale MTQ48:

Kontrola/Poczucie wpływu (Control)

Kontrola to zakres, w którym osoba czuje, że steruje swoim życiem. Niektóre osoby wierzą, że mogą wywrzeć znaczący wpływ na swoje środowisko pracy, wnieść różnicę, dokonać zmian.

Zaangażowanie (Commitment)

Zaangażowanie mierzy zakres, w obrębie którego dana osoba jest w stanie wytrwać w realizacji celu lub powierzonego zadania. Poszczególni ludzie różnią się pomiędzy sobą stopniem skoncentrowania na celach lub realizowanych zadaniach.

Wyzwanie (Challenge)

Ludzie różnią się swoich podejściach do wyzwań. Niektórzy uważają wyzwania i problemy za szanse, natomiast inni skłaniają się do postrzegania sytuacji wyzwania jako zagrożenia.

Pewność siebie (Confidence)

Osoby o wysokiej pewności siebie wierzą w sukces realizowanych zadań, które mogą być uznane za zbyt trudne przez osoby o podobnych zdolnościach, ale z niższym poziomem pewności siebie.

Diagnoza sprawdzi się przy:

 • Szukaniu sukcesorów
 • Budowaniu potencjału managerskiego wśród kadry
 • Rozwoju strategii radzenia sobie ze stresem

Korzyści:

 • Świadome działanie na podstawie swojej odporności (wrażliwości) psychicznej
 • Efektywny dobór zadań do pracowników
 • Rozumienie własnych reakcji i strategii działania w sytuacji stresu
 • Budowanie dojrzałych relacji

Jak budować zespół? Jakie zasoby mają Twoi podwładni? Dowiedz się jak myśli Twój zespół i wykorzystaj ten potencjał.

Napisz lub zadzwoń

telefon: 503 800 489

.